Welkom op de website van


Organisatie-adviesbureau FORMA

Organisatie-adviesbureau FORMA is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van functiebeschrijving en functiewaardering. Op deze site leest u meer over onze werkwijze en specialisaties.

Beloning en beloningsverhoudingen zijn gevoelige punten voor organisaties. Het zijn onderwerpen waarover mensen in organisaties graag duidelijkheid hebben. Functiewaardering en beloningsbeleid vormen de basis om deze duidelijkheid te verkrijgen.

Organisatie-adviesbureau FORMA is een onafhankelijk adviesbureau (geen systeemhouder) en is niet gebonden aan een  bepaalde methode zodat wij u goed kunnen begeleiden bij de selectie van een geschikt systeem. Organisatie-adviesbureau FORMA heeft o.m. ervaring met functiewaarderingssystemen als Fuwasys (Rijk en Onderwijs), Vbalans, OFS (ODRP), Fuwaleeuw, Fuwamet, MRF, FC-SW en beredeneerde vergelijking.

Functiewaardering vormt een belangrijke grondslag voor het vaststellen van een marktconform salaris voor medewerkers. Naast het basissalaris is er een toenemende belangstelling voor organisatiespecifieke invulling van het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket.

Onze klanten zijn ondernemingen die actief zijn zowel in de dienstverlenende, industriële als publieke sector.

Organisatie-adviesbureau FORMA is aangesloten bij de Beroepsvereniging Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement (BABF). Deze beroepsvereniging heeft als doelstelling
- Het bevorderen en instandhouden van de kwaliteit en continuiteit van advisering door de leden die aansluit bij de ontwikkeling in de omgeving.
- Het bevorderen en instandhouden van de deskundigheid van de aangesloten leden.
- Het bevorderen en instandhouden van de profilering van het beroep van adviseur belonings- en formatiemanagement.

Organisatie-adviesbureau FORMA is, na toetsing door een onafhankelijke commissie, ingeschreven in het register van de BABF voor de beroepsprofielen Specialist functiewaardering en Adviseur formatiemanagement.
©2009 FORMA